Geçmişe köprü, sorunlarınıza çözüm

                                     DERİNLİK

                                                                                     Kişisel Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık

Anasayfa
Geri

İlişkiler

İnsan ilişkilerindeki temel sorunlarda da geçmişte yaşanmış olumsuz deneyimlerin etkileri güçlü bir şekilde bulunmaktadır. Özellikle birinci derecede yakın olduğumuz kişilerle olan ilişkilerde tekrarlayan sorunlar varsa geçmiş yaşam anılarının negatif etkisinin sürdüğü gözlenmektedir.

Yaşamımızdaki dışsal streslerin fark edilmesi nispeten kolaydır. Fakat stres yüklü, acı yüklü düşünce formlarının farkedilmesi, kökleşmiş davranış kalıplarımızın kaynaklarının keşfedilmesi, inanç kalıplarının, duygusal tepki verme modellerimizin içsel nedenlerini bulmak, şuuraltı olumsuz etkilerin yüzeye çıkarılması özel yöntemleri gerektirir.

Geçmiş Yaşam Regresyon Terapisi işte bu konuda çözüm üretmektedir. Fiziksel ve duygusal sorunların kökenini ve nedenini belirleyebilmeyi mümkün kılar. Problemlerin çoğu geçmişdeki yaşadığımız zorlayıcı duygusal süreçlerdeki nedenlerden kaynaklanırlar. Geçmiş yaşam terapisi ile bu nedenleri keşfemek, yeniden yaşamak ve anlamak çoğunlukla kalıcı çareler, çözümler üretir.

                                                                                              Önceki sayfa...

 

Anasayfa ] Geri ]

Send mail to  gunay@derinlik.org  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2008 DERİNLİK KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
Last modified: 20/05/2019