Geçmişe köprü, sorunlarınıza çözüm

                                     DERİNLİK

                                                                                     Kişisel Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık

Anasayfa
Geri

Stresler

Sıkıntılarımız, sorunlarımız, hastalıklarımız günden güne artmaktadır, çünkü yaşamımız giderek artan baskılar tarafından eş zamanlı olarak tehdit edilmektedir. Stres, hastalığı azdıran, problemleri yaratan en temel faktördür.  Asabilik, öfke, endişe, ümitsizlik, korku, şok, hayal kırıklığı, kuruntu, keder, suçluluk, kin, nefret, depresyon, kararsızlık, baskı, yalnızlık, üzüntü, obsesyon – takıntılar, darılma, vs. gibi haller strese sebep olur. Stres içsel gerilim oluşuncaya, kaslar sıkışıncaya kadar birikir. Sıkışmış kaslar kan akışını ve sinirlerin fonksiyonunu etkiler. Bunlar da sırayla iç salgı bezlerini etkilerler. Tüm fiziksel yapımızın düzenli bir biçimde çalışması, dolaşım, sinir ve hormonal sistemlerin işlevlerini uygun şekilde yerine getirmelerine bağlıdır. Bu düzen bozulmaya başladığında, fiziksel rahatsızlıklar da baş göstermeye başlar.

Fiziksel sistemlerin yaşadığı hasarın boyutlarını, duygunun derinliği ya da stres faktörünin şiddeti belirler. Fiziksel rahatsızlıkların tümünün de negatif duygusal deneyimlerle bağlantısı vardır.  Bu negatif duygular varlığını sürdürdüğü müddetçe, fiziksel sistemler normal fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir. Bu negatif duygular ortadan kalktığında, fiziksel sistemler geliştirilebilir ya da iyileştirilebilir. Dolaysıyla hangi negatif duygu, makul bir zaman aralığında çözüme kavuşturulmazsa, kendisiyle bağlantılı fiziksel sistemlere hasar verir.

Deneyimlediğimiz her şey, pozitif ya da negatif olsun bir miktar duygu içerir. Ne kadar çok duygu içerirse, fiziksel sistemlerimizi o kadar çok etkiler. Sevgi ve korku iki temel duygudur. Sevgi, fiziksel sistemleri daima pozitif yönde etkiler. Korku ise fiziksel sistemleri olumsuz etkileyen öfke, suçluluk, içerleme ve nefret gibi negatif duygulara zemin hazırlar.

Bunlarla ilgili olarak çalıştığınızda sınav korkusundan, insanlar önünde konuşma veya sunum yapmaktan, gelecek kaygısından, yakınlarınızı kaybedeceğiniz vs. korkusundan kurtulabilirsiniz...

                                                                                              Önceki sayfa...

[FrontPage Save Results Component]
 

 

Anasayfa ] Geri ]

Send mail to  gunay@derinlik.org  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2008 DERİNLİK KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
Last modified: 20/05/2019